اکوکمپ راگه

ایجاد خدمات بوم گردی جهت استراحت به همراه خدمات مورد نیاز گردشگران مانند رستوران و فروشگاه های صنایع دستی ، سرویس های بهداشتی و خدمات اینترنتی خواهد بود .

در زمینی به مساحت 2 هکتار ایجاد خواهد شد وشامل ده عدد آلاچیق ، 10 عدد اقامتگاه صحرایی ، 5 عدد سوییت ، کلاس آموزش محیط زیست ، محوطه رصد ستارگان و نمایش های سنتی است .

در حقیقت این اقامتگاه پشتیبان فعالیت های تفریحی گردشگری منطقه بوده و علاوه برآن می تواند بخشی از ظرفیت گردشگری برای گردشگران و مهمان های شهرستان رفسنجان و سرچشمه باشد .

 

اکوکمپ ها باید خصوصیت زیر را داشته باشند :

1-آسیبی به محیط زیست طبیعت اعم از طبیعی و فرهنگی وارد نسازند .

2-کمترین تاثیر را هنگام ساخت و ساز بر روی محیط طبیعی اطرافش بگذارد

3-مناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی آن منطقفه باشد و با توجه به شکل ، طاهر ورنگ و معماری محلی ساخته شده باشند .

4- از روش های پایدار برای به دست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آب استفاده کنند .

5-سیستم کارامد دفع زباله و فاضلاب داشته باشند .

6-از منابع انرژی جایگزین با رعایت اصول پایداری بهره مند باشند .