پرنده نگری

دره راگه می تواند یک جاذبه پرده نگری باشد .وجود پرندگانی همچون عقاب قهوه ای و عقاب سرسفید ، انواع دلیجه و شاهین ، بزرگترین کلاغ ایران یا غراب ، کبک ، پرستو ، سبز قبای هندی ، زاع نوک سرخ ، شاهبوف یا جغد ماهی خار ، انواع کبوتر و... را می توان در این دره مشاهده نمود .