گردشگری ، ورزشی و ماجراجویانه

گردشگری ماجراجویانه شامل سفرهایی با هدف خاص برای کاووش تجربیات جدید است که اغلب شامل ریسک کردن یا کنترل خطر همراه با چالش شخصی ، در یک محیط طبیعی یا عجیب می باشد.

- دوچرخه سواری استقامتی در بخش هایی از داخل دره راگه و بیابان مجاور که تخت و وسیع می باشد
- شتر سواری و اسب سواری ، ورزشی بسیار مفرح و پر طرفدار که تمامی افراد خانواده می توانند از آن استفاده کنند و در اشکال مختلف قابل ارائه است
- پرواز با چتر پاراسل برفراز دره
- باجی جامپینگ (پرش از ارتفاع)
- راپل (فرود از ارتفاع)
- بالن سواری (پرواز با بالن بر فراز دره)
- زیپ لاین
- پل معلق